Semnatura

OBIECTIVUL GENERAL

Implementarea unui ansamblu de masuri active destinate ocuparii, masuri care sa sustina si sa faciliteze accesul si mentinerea pe piata muncii pentru persoanele neocupate, cu situatie dificila pe piata muncii. Ansamblul de masuri active care va fi implementat este compus din activitati specifice ocuparii cu caracter preventiv, proactiv, flexibil si inovativ, axate in principal pe actiuni destinate imbunatatirii capacitatiilor de adaptare si ocupare ale persoanelor din grupul tinta. Pentru atingerea obiectivului propus actvitatile proiectului vor avea o  abordare ampla pentru tot parcursul vietii profesionale,  instrumentele utilizate vor fi adaptate la nevoile grupului tinta pentru ca acesta sa fie competitiv pe o piata a muncii flexibila si in continua schimbare.

Obiectivele specifice converg spre atingerea obiectivului general prin:

  1. Aplicarea de masuri active inovatoare si stimulative care sa genereze facilitarea imediata si de perspectiva a persoanelor vulnerabile cu calificari redundante la un loc de munca sau la statutul de persoana ocupata ;
  2. Imbunatatirea capacitatii de ocupare a persoanelor apartinand grupului tinta prin stimularea dezvoltarii personale, a increderii in sine precum si prin accesarea resurselor personale in vederea ocuparii,aspect aprofundat prin consiliere si activitatile de formare profesionala  pentru grupul tinta compus din: personane aflate in cautarea unui loc de munca  si somerii asa cum sunt acestia definiti de Legea 76/2002
  3. Atragerea unui numar cat mai mare de persoane din grupul tinta in activitatile proiectului,astfel incat prin actiuni derulate in cadrul ansamblului de masuri active integrate  sa se asigure o rata cat mai mare de ocupare, reintegrarea acestora pe piata muncii precum si o sustenabilitate cat mai lunga pe piata muncii a persoanelor implicate in activitatile proiectului.

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Conţinutul acestui material nu reflectă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei