Semnatura

Expert Training este persoana juridica de drept privat, furnizor de programe de formare profesionala autorizat in baza OG 129/2000 republicata, furnizor acreditat pentru a presta servicii de informare si consiliere profesionala si mediere a muncii pe piata interna in conformitate cu prevederile HG nr. 277/2002.

Pe piata furnizorilor de formare profesionala Expert Training este un nume cunoscut, apreciat si mediatizat dobandind acest statut gratie programelor de formare pe care le deruleaza (17 programe in prezent), unele in premiera absoluta la nivel national dar si datorita institutiilor partenere, a modului profesionist in care isi desfăsoara activitatea si, nu in ultimul rand datorita resursei umane de care dispune.

Expert Training dispune de o echipa multidisciplinara si multiprofesionala care raspunde cerintelor actuale ale pietei muncii si ale structurilor organizationale ale angajatorilor din Romania si Uniunea Europeana. Programele de formare profesionala derulate de se finalizeaza cu certificate recunoscute in tara si in statele membre ale Uniunii Europene, fiind emise de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si de Ministerul Educatiei Nationale.

Firma detine o experienta relevanta in implementare de proiecte, in anul 2010 a castigat un proiect a carui buget a fost de 2.132.675 lei finantat din FSE prin POSDRU Axa prioritara 5 Promovarea masurilor active de ocupare DMI 5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare, proiect implementat cu succes in perioada 01.11.2010 -31.10.2012, gestionat cu maxima responsabilitate respectand cu strictete contractul de finantare, legislatia in vigoare, atingerea obiectivelor si a indicatorilor propusi. Acest proiect a avut ca si obiectiv combaterea somajului in randul tinerilor prin masuri de ocupare cu caracter activ, preventiv si flexibil iar pe termen lung facilitarea integrarii somerilor tineri pe piata muncii, adaptarea acestora la cerintele pietei muncii moderne, cresterea motivatiei pentru cautarea si mentinerea unui loc de munca.

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Conţinutul acestui material nu reflectă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei