Semnatura

Parteneriatul propus reprezinta continuarea unei colaborari de traditie intre Expert Training si AJOFM Cluj, colaborare care a dat rezultate si a reprezentat un model de buna practica pe piata fortei de munca. Acest parteneriat fiind deja consacrat, reprezinta un beneficiu real pentru implementarea activitatilor proiectului.  Partenerul detine o vasta si relevanta  experienta in implementarea de cereri financiare, finantate din Fondul Social European. Astfel, partenerul are in implementare pe teritoriul Romaniei, doua proiecte strategice finantate din FSE prin POSDRU 2007–2013. Cele doua proiecte au fost castigate in anul 2009 implementarea acestora realizandu-se pentru o perioada de 3 ani. Din perspectiva experientei partenerului trebuie mentionat si faptul ca acesta gestioneaza cereri de contributie financiara, finantate din alte instrumente structurale, Fondul European de Ajustare la Globalizare, aceste proiecte fiind de asemenea dedicate ocuparii.

In implementarea activitatilor proiectului partenerul se va implica in activitatea de vizibilitate informare si publicitate a activitatilor proiectului, participand alaturi de aplicant la toate evenimentele de vizibilitate, implicandu-se in realizarea activitatilor de vizibilitate informare si publicitate, asigurand afisarea informatiilor precum si in alte activitati specifice. De asemenea partenerul va furniza o parte din grupul tinta al proiectului, experienta acestuia fiind determinanta in identificarea corecta a persoanelor care pot beneficia de activitatile proiectului. Partenerul se va alatura aplicantului in campaniile de identificare si rectutare a grupului tinta punand la dispozitia proiectului expertiza pe care o detine. Pentru o corecta si eficienta aplicare a ansamblului de masuri partenerul va furniza expertiza (studii, cercetari, analize) informatii si statistici relevante despre piata muncii, acestea contribuind la derularea in conditii optime a activitatilor proiectului. Implicarea partenerului va fi pe tot parcursul derularii proiectului.

Partenerul cunoaste foarte bine responsabilitatile care ii revin in cadrul proiectului iar modalitatea de colaborare se va face pe baza rapoartelor de evaluare a activitatii, precum si a discutiilor aferente, ce se vor consemna in procese verbale. Modalitatea de solicitare si furnizare a datelor  intre parteneri se va supune prevederilor legale in vigoare. Managerul de proiect si reprezentantul legal al partenerului sunt direct responsabili de pastrarea permanenta a contactului  precum si de furnizare reciproca de informatii. In implementarea proiectului se vor incorpora lectiile invatate din proiectele implementate de catre solicitant si partener, si anume: rigurozitatea intocmirii tuturor documentelor, urmarirea constanta a rezultatelor atinse pentru a realiza la timp indicatorii propusi, complexitatea abordarii persoanelor apartinand grupului tinta datorita situatiei dificile in care  acestia se  afla.

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Conţinutul acestui material nu reflectă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei